Simuka Book Excerpt: 7:00 A.M. pfungwa

Ndaiva nemakore gumi namashanu okuberekwa uye upenyu hwangu hwakanga ndatendeuka mukati panze. zita rangu uye chitarisiko haana kushanduka, asi zvose pamusoro pangu wakange. Ndaiva yakasiyana zvachose munhu kupfuura ndakanga ndiri gore kana maviri asati. Handisi kureva apo vanhu kuenda kukoreji uye kusikazve pachavo pamwe nicknames itsva uye unhu hwakafanana; Ndinoreva chinhu chinokosha akanga aenda pasi mukati kwandiri. Ndakanga kuva muKristu. Ndainzwa itsva. Ndainzwa mupenyu.

Ndakanzwa zvakanaka kuti ndaifanira kuzivisa kuti munhu aizoteerera, kunyanya shamwari yangu yepedyo uye mhuri. Munhu wese akagamuchira zvakasiyana kuchinja mandiri-vamwe nomufaro, vamwe kurwisa-asi chete kukurukura nguva dzose akamira kwandiri.

Ndakanga ndichitaura munhu akura wandakanga vanoremekedzwa zvikuru, chaizvo kutsanangura mutambo wangu hurongwa zvokukudza Mwari pamwe mararamiro angu, zvakananga kwangu zvepabonde kuchena. Ndakaedza kudzikama nezvazvo, asi zvakanga nguva dzose zvakaoma kubata kufara kwangu. Sezvo mashoko leapt kubva rurimi rwangu pagungano tyisa kumhanya, Ndine pakuti akanga asina sezvo kufara sezvo ndakanga. Akanga achiedza kuteerera chinyararire, asi ake kwechiso chako vakateerera muromo wake asati waiva mukana. Airatidza nechepakati varambe vachifara uye nechepakati hanya.

Akandipa kuvhiringidzika Kutarira makadzikama akabvunza, "Munorisunungurirei upenyu zvakakomba zvakadaro, jaya? Seiko muchiedza zvakaoma saka kuita zvose zvakanaka? Youth ndiyo nguva apo iwe kukanganisa munhu chaizvo, uye izvozvo zvakanaka. Just ufare, kudzidza kubva pazvikanganiso ivavo, uye vawane zvakakomba kana wakura. "

Ndakapererwa. Vamwe vangadaro kutora kuti zano sezvo kusunungura uye akatendeseka, asi handizvo sei ainzwa kwandiri. Wawanga constraining uye kutsausa. Ndaiziva zvaakataura zvakaipa, asi ndakanga ndiri muKristu mutsva uye ndakanga ndisingagoni zvikuru uise mashoko.

Ndaifunga nezvokutambura kuti chiitiko kwenguva yakareba, asi panzvimbo Kuregeredza moto wangu, Ndinofunga pakashandurwa kupisa. Ndakanga ndisingazivi zvakawanda panguva, asi ndaiziva handaikwanisa kungogara kumativi uye kumirira. Ndaifanira kusimuka uye kurarama.

OUR vainyeperwa pfungwa

Uchimuka uri wangu muduku kufarira chikamu ose zuva. Hakusi kuti handirevi kuonga zuva idzva mikana mitsva, asi kuwanei pamubhedha chete kumbobvira sokuti anofadza. Ever. Kana zviri gumi usiku, Kuunganidza pamubhedha inongova munhuwo chikamu zuva rangu. Asi kana zviri nomwe mangwanani, kugara pamubhedha kwakafanana mukuwana rotari.

Kana kutarira iPhone wangu, muchaona kuti, makasuwa, Handina anenge gumi okuzvidzivirira chakagadzwa yemaminitsi gumi increments kutangira asati 7:00 a.m. Sei? Nekuti pane akanyatsorevesa hapana mukana Ini tisimuke pashure nematatu aramu. Vaya chinotevera zvitatu-nhamba gumi, gumi neshanu, nevatanhatu-ndiwo mukana wangu chete kuti chaizvoizvo kuva zuva.

Dzimwe nguva ndinofunga ndaigona nechokwadi pachangu chiri kutanga anotsimwaira maminitsi neimwe mangwanani iwayo. Izvi zvakanga yakaipisisa munguva yangu pakoreji makore, kana achikwira achibva pamubhedha mangwanani vainzwa sokuti kukwira Mount Everest pasina makumbo. Ndaigona kuudza pachangu mhando dzose nhema, se, "Yeah, unofanira kuenda kukirasi, asi ndichazvikudza basa here?"Kana" Ndinoziva wakambotaurirwa manheru ose zuva rokupedzisira vhiki nhatu, asi chii chimwe zuva?"Kana" Zvimwe shamwari yangu achatora bvunzo kwandiri. Zviripo ngozi. "Sad, Ndinoziva. Ndizvo zvandinoshevedzera 7:00 a.m. pfungwa.

Nhema ndakaudza ndichikahadzika kuti kugara pamubhedha zvingava zvakanaka kwandiri. Sezvineiwo nemamwe maminitsi mashanu kana awa imwe aizonatsiridza upenyu hwangu. Pandinofamba paupamhi mukai zvinoita upenzi, asi nguva idzodzo rokutanga rimwe zuva zvinoita zvakakwana musoro.

Unogona here kufungidzira kuti nyika yaizova yakafanana kana hapana akasimuka kusvikira vaifunga zvakafanana? Mabhizimisi vaizoita peta, zvikoro aizotambudzika, hurumende kwaitozova runobva kupfuura kare ndizvo. Hapana aizofanira nguva yakakwana kuita basa rake zvakanaka; nokuda nguva vose akapepuka, hafu zuva aizoenda. Chokwadi, pasinei nguva ukasarudza kumuka kubva dzinofarira kutsumaira yako, iwe chete mune maawa makumi maviri nemana kushanda pamwe. Kurovera snooze bhatani yorega kutenga imi chero imwe nguva. basa rako chete haangaiti kuti kuitwa.

Zvinosuruvarisa, vazhinji vedu vava 7:00 a.m. pfungwa senzira upenyu. We dzimwe nguva vanouti kuverengera. Hatisi sokuti kuita chinhu ari nguva, saka isu vanosarudza kuripfekenura kusvikira papera. Dzimwe nguva tinoita izvozvo nezvinhu zviduku, zvakafanana nokutora kunze tsvina, kudzidza kuti bvunzo, Answer basa e-mail, kana achidzokera aamai kuvafonera.

Asi kuverengera yorega kugadzirisa chinhu, saka kuti ipfungwa dzakaipa kunonoka kuita mazuva ose kusvikira yapera. Ndiyo imwe kuipa pfungwa kunonoka upenyu pachahwo.

CHII Munotarisira?

Ngatitorei kuva vakatendeseka. tsika dzedu Haawanzopa kutarisira zvakawanda kubva kuvanhu kusvikira wava namakore. (Ndichaenda tisagumbura munhu uye regai chaunoti okuberekwa.) Maererano zhinji, uduku haisi nguva yokuti basa guru kana tarisiro. vanoti, "Uchazoziva mitoro basa kwoupenyu hwako, saka nakidzwa hwako paunenge uchigona!"Vanhu sokuti nesu kutarisira kutora zvose zvoupenyu asingaremekedzwi kusvikira tichisvika mashiripiti, kuchengera zera basa. Ko gumi? Ko maviri nomumwe? Ko matatu? kufungidzira Your hwakaenzana zvangu.

Ndaiva kukurukura nemunhu hweta muna Phoenix chete usiku kwete zvakare kare. Akanga asiri muduku zvikuru kupfuura ini, zvichida mumakore ake okutanga maviri. Akanga chaizvoizvo neushamwari kubva panguva ndakagara pasi, uye isu akaguma uchitaurirana akanaka. Ndakamubvunza zvose zvatinosiita duku-hurukuro mibvunzo: Unobva kupi? Rinhiko washanda pano? iwe uchava mate zvokudya zvangu?

Paakanga akapindura mibvunzo yangu, zvaiva pachena vaizoenda kuti akatenga kupinda 7:00 a.m. pfungwa. Akandiudza kuti akanga chete aigara Phoenix kwemwedzi mishoma. Asati kuti akanga ari Nevada, zvisati California, uye asati akararama pamusoro East Coast. Panguva iyi ndakatanga ndichizvibvunza ndingada sei kurondedzera kwaari kuti mapurisa gadzira Artist, chete kana akanga ari mupoteri kwakati.

Asi kana ndakamubvunza nei ndaifamba zvikuru, pano ndizvo akandiudza: "Nekuti. Ini handidi kugara panzvimbo imwe uye kutakura neboka basa. Ndiri muduku, murume. Inguva yangu chete kuongorora, irege Musanyura neboka wazvipira. Ndiani anoziva, pamwe Ndichaenda kuwana pachangu. "

Ndakanga ndakasuruvara asi havana kushamiswa akapindura. Chokwadi hapana chakaipa kutamira zvizhinji kana kuzvidzora kuwanikidza, asi hakuna kwechinguvana maviri-kana vedu vepakutanga kunyange zvedu kuyaruka-apo upenyu haaiti here nyaya? Tinofanira asingapindiri pamusoro zvaaitenda zvose, wazvipira, uye kukomba kusvikira kwapera?

UNOGONA KUVIMBA IT?

Ndakanzwa rwiyo rimwe zuva kuti akakunda maonero ichi zvakakwana. The lyric akaenda, "Tiri kufara, vakasununguka, kuvhiringidzika, uye kusurukirwa panguva imwecheteyo. "

Ndinozviziva kuita Taylor Swift haana aenda zvakanaka vanhu kare (chandinofanira kukuyeuchidza pamusoro Kanye?). Asi ndiri kuda kutora ngozi uye kuongorora chii rinoti rwiyo wake "22." Ndinoziva kungotadza rwiyo kunonakidza, saka handidi kuti overanalyze naro. Ndinofunga iye yakabudirira akakunda manzwiro vateereri vake uye mudzimu zera. Asi maonero ndiye zvose zvakaipa.

Zvinorevei, sezvo iye anoti ari rwiyo, kuti "vanonzwa makumi maviri"? The rwiyo wokupemberera mhando mutambarakede, chiedza, uye nyore wechidiki akura kuti vakawanda vedu kurota pamusoro. Zvinosuruvarisa, inotaura kuti mufaro ichi uye rusununguko inowanikwa kuvhiringidzika, dzimwe nguva undundika madzungairiro. Hapana divi, hapana basa-chete ita mhirizhonga kunonakidza. Zviri kuti 7:00 a.m. pfungwa zvakare. Ndiani ane nguva yokuti upenyu kana uchinzwa makumi maviri? Swift haana kuita nemaonero izvi; tanga kutengeswa pfungwa iyi kakawanda. Asi inogona kuvimbwa?

Kana kwete ichi 7:00 a.m. Kufunga hwakavimbika zvinoenderana ani ndimi uye chii rawakasikwa nokuda. Kudai bedzi vakasikirwa kuzvidzora kugutsikana uye kufadzwa, ipapo kumbomira upenyu chaihwo kusvikira kwapera vangava sarudzo. Kana uri chinhu kupfuura mumwe munhu achitsvaka Zvicherere, zvino muduku hweta wacho pfungwa ingaita ruzha runako. Unogona kumirira kusvikira papera kumuka kana uchida. Asi chii kana rawakasikwa nezvimwe?

*Ndiro Mashoko aya atorwa chitsauko idzva rinonzi Trip wokutanga, simuka. Usakanganwe, kana iwe kwerubwinyo rwakagara rwuripo murayiro Rise kubudikidza Ndira 26, uchafarirwa. boka zvipo pachena, kusanganisira bhonasi njanji kuti haana kuita pamusoro album. Heano mashoko ose kuti adzikinure zvipo zvenyu: http://risebook.tv/preorder

mugove

19 mashoko

 1. teclapindura

  woow thanks alot Mr Trip Lee for thisI made this resolution for 2015 that every night I will wake up at 3 and true I always wake up but am not sure I pray I usually comfort myself by saying the year is still young I mean people are still sending the happy new year greetings then I think am just 20 let me wait when am 30 and have a family, vana, a job and a husband then I will have alot to pray forbut thanks for this piece how I wish I can get the whole book too sounds very informative. .. anyway God bless you !! :-)

 2. Yolanda Delacerdapindura

  This is absolutely who I am RIGHT NOW! Zvinosuruvarisa, but no need to hide. I am a single mom, full time student, own a small business, currently a staff leader for a church we planted in September 2014 (staff unpaid), and work part time at a safe home for teenage girls who are victims of sex trafficking and yes even after reading what I do I am sure you’re already exhausted! I dare myself every night before bed to wake up at least by 5:00 a.m. and set all my alarms..(yes ALL I mean the five on my phone and then the one that has a connection)always to 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, uye 6:45…what time do you think I woke up today?!? 7:00!!! Ehe, I know I am so lazyBut really I am tiredmaybe too much on my plate, so I am going to cut some things down currently, but ultimately your post is so true. I would be way more productive in everything I’m involved in, most importantly I could give more time to God. How silly really it is to waste such precious time. sezvo 25 egore( ndiri 25) or even as a 30 kana 40 year old we should be living everyday with a purpose because we have one, to live every day not wasted and to share His word and embrace every moment possible to grow in Him through our every day life. Thanks for sharing and looking forward to your concert in Orlando!!!

 3. Mindypindura

  This post came at a perfect time, as my new year’s resolution was to be more disciplined, more specifically to wake up early and be in the Word every day so that my life is continually transformed by it. Thank you for the encouragement!

 4. chidopindura

  Mwari akanaka. In the past weeks before school started back for my 5 year old son and he returned home from being with his mom for the holidays (even summer) every morning its ‘I’ll wake up in 20 mins,’ or whatever the excuse may be and hit the snooze button. Man before I got up for work I had already planned my entire day out and convinced myself as to why this extra sleep would help but every single time it would hurt me to stay in bed rather than help. A lot has happened in 2014 and I hit rock bottom bad! I’m just thankful God has shown me his mercy and grace to rebuild my life and start over and find the purpose he has for me on this earth because I don’t deserve it. Being more and more consistent in reading the word and understanding the our Lord and Savior Jesus is the living word it tells us that laziness, sleep, nezvimwewo. will all lead to poverty, misfortune, and even death. A lot of sin has plagued my life and being lazy, getting that little extra sleep has held me back from the life God has for me. Nowadays I wake up 20 kana 30 mins before my alarm and hear that voice telling me ‘get up start early’, or even at work ‘don’t put this off do it now, put more effort into what your doing you can do better.I have fought the Lord for too long and I see doing things my way is going to put me in an early grave. I’m still not where I wanna be but have learned to give in to the spirit and just listen no matter what I am being steered to do but I’m human and I have the urge to go back to my ways. I’m afraid of letting God down, I don’t think I can fulfill his purpose for my creation, yea I’m doing better today or right now, but can I be consistent everyday all day God-willing and do my part as a Christian. Its exciting to read and learn but for me it has been scary to think I can do what God wants consistently and I go back to I’ll get with ya God tomorrow because I messed up today. Man my friend pushed me a long time ago to change what I listen to and I promise I just started listening to you Trip for a week now and you have already been an influence on my life man. I appreciate it and apologize for the long post just gotta tell ya thank you for your music and the excerpt above it’s all adding to my testimony that God is real and even though I feel lonely being a single father here in this big state of Georgia with so many people, God will work through others whether they’re arms reach or you never meet em to steer me in the right direction.

 5. Leonel Arcepindura

  Your a talented artist my brother I look up to you I’m25 going to be 26 this May so I hope GOD uses me in a mighty way for his GLORY and riches plus i would like to do what you and other artist do preach the GOSPEL in a way that it doesn’t sound so religious and folks turn around and walk away but can be renewed and transformed and changed for the better because that inner voice that speaks within us telling those out there, there are those like us seeking of our purpose on what GOD wants and needs from us. Thanks for making this book can’t wait to get it I’m starting to like it already!

 6. Joelpindura

  “Kana kutarira iPhone wangu, muchaona kuti, makasuwa, Handina anenge gumi okuzvidzivirira chakagadzwa yemaminitsi gumi increments kutangira asati 7:00 a.m. Sei? Nekuti pane akanyatsorevesa hapana mukana Ini tisimuke pashure nematatu aramu. Vaya chinotevera zvitatu-nhamba gumi, gumi neshanu, and sixteen—are my only chance to actually have a day.

  Haha. Saka zvechokwadi. I have the same problem. Zvinhu zvakanaka. I’m looking forward to the reading the book!

 7. Johnpindura

  Encouraged. I hit the snooze button may too many times. I want to live a life that points to a good God. I need to pray and get a plan soon. Ndatenda, TL.

 8. JoAnnapindura

  this is so true and profound. Have been struggling with the 7:00 a.m logic especially since starting university where it has become even more difficult to wake up in time.

 9. Melyssapindura

  im not joking, I needed to read this so badly right now. I’m getting ready to go to a different country for a year to do missions and tell people about JESUS, but the days leading up my leaving (which are now only 9,) have been full of me in the 7:00am logic. The ndechokuti, Zvisinei, that every morning when I don’t wake up and I end up sleeping entirely too late, I am so upset at myself! I know I have this 7:00am logic, but I’m not okay with it. I just don’t know what to do to change it. It seems like even when I truly do try, I still fail. Thanks kunyora izvi, rwendo. I am challenged.

 10. Brian Anthonypindura

  Praise Mwari! Can’t wait to read your new bookI recently had a heart transplant on 9/29/14, and I thanked God everyday for His blessing, my point, like your last book theGood Lifewe tend to put or faith and trust in the wrong things.. Mwari komborera! #Unashamed #116 #DontQuit #CantwaittoreadRise

 11. Domeanicapindura

  Thank you for allowing me to dive into this excerpt from your new book. I do believe this will enlighten our culture and even start a conversation. I know some younger christians that will definitely appreciate this honest perspective as well. God bless and pray nothing, but blessings in this endeavor.

 12. Burtonpindura

  Hmmm, 7:00 am logicI cannot say I’m NOT like this! Reading this made me think back to all the times that I wake up, look at the time, and say, “6:00? I think my first decision of the day will beto go back to sleep.I love my sleep! Not addicted, but don’t disturb me. I should instead say, “6:00? I think my first decision of the day will be to read God’s Word and pray.Thank you Trip for sharing this. So excited for your book, I’ve already pre-ordered it!

 13. Joshpindura

  Powerful stuff Trip. Thanks for sharing what the Lord has put on your heart in this regard. Your ministry is a blessing to many, Lord bless.

 14. Emmanuella Jamespindura

  Such a lovely post. I am such a big fan of your music. It inspired me soo much. Finding out that you are both a blogger and writer was mind-blowing, since I’m both and have been looking for someone to look up to. I really wish I could get a copy of your book.

 15. KenaMuigaipindura

  Wow! My friend listens to your music and she told me I’d like it. For sure my mind is blown. You’re real, honest and there’s absolutely no beating about the bush with you. You’ve inspired me so so much and although I’m 18 and feel like I’m going nowhere, there’s so much truthraw honestyand looking into God’s word from you that I’m so inspired and motivated to quit a bunch of bad habits. Imma cling onto that hope that there’s something good coming and especially not believing the 7:00 a.m. logic cuz I can totally relate and it’s something I’m working on. Ndatenda!!

  P.S. Looking forward to more awesome music! :)

  Good day Trip.