Hva er Rise bok om?

Folk har spurt Trip hva hans nye bok handler om. Her snakker han om at kort. Du kan lære mer om boken på Risebook.tv

AKSJER

1 kommentar