Баярлалаа

Би зүгээр л бид Африк агуу тивд аялан тоглолт дээр байхад бидний төлөө залбирсан бүх хүмүүст баярлалаа гэж хэлмээр байна. Их Эзэн нигүүлсэнгүй хүмүүсийн залбирлуудын олон хариулсан, , зургаан өөр өөр улс орнуудад нөлөөлж болгохын тулд бидэнтэй хамт танд ашиглагддаг. аялал жуулчлалын одоо төгсгөл ирсэн, бид өнөө орой гэр толгойлсон байна.

Бид аюулгүй зорчих, эрүүл мэндийн төлөө үргэлжлүүлэн залбирч үнэлж байсан. Бидний хэдэн дэндүү сайн мэдэрч чадаагүй байна, бид үүнийг гэр эрүүл болгохыг хүсэж байгаа. Бидний аяллын тухай та бүхэнд хэлэх нь блог илгээхээсээ тэсэн ядан хүлээж байна. Тэр болтол бид таны залбирлыг үнэлж

ХУВЬЦАА

11 санал