Кудайдын Perfect Anger

Бул жерде мен Забур жакында кабар насаат сөз эмес 95:10-11. My 3 упайлар жөнөкөй эле:

мен. Күнөө Кудайдын ачуусун күтөт

II. Күнөөсү Alernate жол болуп саналат

III. Күнөө үчүн Кудайдын эс алуудан сактайт

Мен силерге бир туугандарды кандайча бекемдейт сыйын

пайлары

6 комментарийлер