Совршен Божјиот гнев

Еве една проповед го проповедав неодамна на Псалм 95:10-11. мојот 3 поени беа едноставни:

јас. Гревот предизвикува Божјиот гнев

II. Гревот е Alernate Пат

III. Гревот ќе нè штити од Божјата починка

Јас се молам ова е поттик за вас

АКЦИИ

6 коментари