စက်ရုပ်ပေါ်မှာအကြံအစည်

ခရီးစဉ် Lee ကတစ်စက်ရုပ်မဟုတ် မှ ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့ အပေါ် Vimeo.

မကြာသေးမီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းစဉ်အတွင်း, ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့ ငါသီချင်းဆိုအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြရန်မေး, ရောဘတ်စက်ရုပ် မှ အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ

ဝေစု

4 မှတ်ချက်များ

  1. Sharifa Lawsonပြန်ကြားချက်

    I’ll be 21 တွင် 11 days and I’ve always been the popular girl. This song goes so hard for me. I’ve always felt like I know there are othercooldisciples on this earth. And it only makes sense to be set free. I love my life much more now that Jesus is Lord than when I was controlled by the drugs, sex the money and all the sin. I’m so happy you made this record. It’s ridiculous!!! You couldn’t have written it any better. I do plan to do a routine to it. I’m gonna make it my ringtone. Can’t wait to hear more.