njanji 13: Ndiri Gone

ndima 1:
Ndechimwe chinhu mupfungwa dzangu kuita uine nguva?
Soapbox swag, Ini zvanyanyisa pamusoro payo
Ini ndanga namaketani izvi uye ndine ndaneta nazvo
(Car ruzha) Ndinoziva paunonzwa matai izvi vachidzipukuta
Screeching nomugwagwa, gotta ibva
Ini kuronga Nditize, Ndinofunga ichi zuva
'Nokuti ini ari muusungwa kuita kutendeseka nhema ake
Akaedza kusunungura ini asi haana vanonyatsokwanisa
Get in yakakwirira, tora neb yakakwirira, tora neb yakakwirira
Novacane mumuviri wangu, kwete handisi kunzwa nhema
Vanoti kuti ndine wakawanda uye vanogona kushora
Asi ndiri kunamatira richipararira, havagoni kumirira aurayiwe
Usati vanogomera, mundoudza vanhu ndine akaendepiko
Ndiri kutaura Kumbonetswa ndichirasikirwa Lucifer, munoziva iye chakaipa
Ndinoziva imi haisi wakabvunzwa aputse pafoni
Zvakaipa kana ini aputse rwiyo?

haka:
Ndinonzwa zvauri achiti, asi handitendi iwe
'Achaita Kuti imi chete nhema, uye handirevi kuda iwe
Ndine Ishe idzva, Ndinoziva Handina kukuona
Asi ndinoona zvakanaka kubudikidza newe, saka ini gotta kuzokusiyai
(Dzokorora 2x)

ndima 2:
Kangani ini gotta
Udza y'all kuti ini vanoramba kutevedzera
Kuti zvakaipa dhiri, kukonzera kuti yekare tenzi Anouraya
Ndidanirei Harriet Ndiri kuedza ibvai munda
Ndiri kutaura Kumbonetswa Satani, iye funga iye munhu
Kuita ari kumhanya zvinhu, Ini kunyange kuridza
Asi kumuudza Handifaniri nhema ake ose pamusoro pangu
Kunyange zvazvo ndinoziva akasimuka meso ake ose pamusoro pangu
Ndiye baba vadzo
Iye akamuka yakawanda vana izvo haasi kushamisika
Kutevera pashure baba vachifamba they aurayiwe
Havana kufamba kubva pakati kuruware vaizoenda kana vudzi meso avo, isu gotta vosimba
Rinhiko iye ave nazvo, Unofunga here simba?
Kuita nemwi ari mapazi, iye avete zvose pamwe
Tinoda Champ kugogodza naye kunze nokuuraya
Akazviita makore mazhinji apfuura, saka

haka (2X)

mugove

1 komenda