Nei ini Nemba Naizvozvo Young?

Nezuro ndakaita kunonoka usiku vanorega pachitoro kubata zvinhu zvishoma uye ndaiva kunakidza chaizvo kukurukura pamwe keshiya. Takaita hurukuro diki sezvo iye tarisa vangu zvinhu, uye ipapo iye kundipa dhisikaundi kadhi asi Ndakamuudza mudzimai wangu akanga atova munhu. Ndipo apo nhaurirano paakasvika mafaro. Ndinoziva nhaurirano iyi anonyatsoziva nokuti wandakamboda kakawanda asati. Zvazvinoita chinhu chakadai ...

munhu: chii!? Uri kuroorwa?

ini: Hongu Ndave ndakaroorwa maviri nehafu zvinoshamisa makore.

munhu: Une makore mangani? Iwe tarisa sezvinoita mwana.

ini: Ndiri makumi matatu.

munhu: Muri saka muduku! Nei munyika waizoita kuti?

ini: Sei wakaramba I?

mu 2009, Ndakaroorana panguva padikidiki pamutemo uye ndaisambogona vanoremekedzwa zera makore makumi maviri nerimwe chete. Panguva yokudanana wangu, kupana nduma, uye pfupi muchato, Ndanga akabvunza nguva nenguva zvakare mibvunzo yakaita, "Sei kuzoroorwa muduku? Chii nhokwe?”, uye munhu kufarira kwangu, "Unofanira kunge vakamirira uye vakanakidzwa hwako!”

Vamwe vabereki kubvunza mibvunzo iyi vaiva vatorwa, asi vamwe vaiva mhuri. Kwaiva Ini sebenzi kuzoroorwa panguva yakadai "muduku” zera?

Well ndikupe zvikonzero zvitatu Ndakasarudza kuzoroorwa pandakadaro.

1. Ndakasangana mukadzi aitya Mwari

Somushandi eighteen makore freshman muBhaibheri kukoreji, Handina uchitsvaga mukadzi, asi Mwari akaona zvakakodzera kuti ini yokusuma mumwe mukadzi wechiduku pashure mwoyo wake. Akanga akanaka, asi zvakakosha aida Jesu. Iye aiziva kuti akanga ari mutadzi anoshayiwa kwenyasha dzaMwari, uye iye akanga ari anozvininipisa, anodzidzisika mwoyo. Takapedzisira ari chikamu kereke chete, saka ndinofanira kutarisa kwaari kushumira, kura, uye nokutendeka kupa nguva yake vamwe. Ndakatanga kutaura kwangu rwomukati denderedzwa pamusoro wake. shamwari dzangu, zvevapi vamazano, uye vafudzi vose vakabvumirana – iye waiva mukadzi aitya Mwari. Ndaigona kuona pachangu achifamba naye uye rudo naye kwoupenyu hwangu upenyu.

2. Ndakanga ndagadzirira

Panguva ino ndakatanga kufunga chokwadi muchato uye zvinorehwa vaite pachako kuti munhu kwoupenyu hwose. Ndakazvibvunza kana kwete ndakanga akura uye basa zvakakwana. Ini akaongorora Magwaro uye nezvazvo mabasa murume, uye vakataura vakaroorana shamwari uye zvevapi vamazano. Mushure mijenya nomunyengetero uye kukurukura, zvevapi vamazano angu uye vafundisi kuchechi kwangu vakandiudza vaifunga ndagadzirira tivavarire naye. Ndakanga kuzara. Asi ndingadai ndisina vakatevera naye kana ndakafunga ndakanga ndisina kugadzirira kutungamirira pakunamata kwake, kumupawo, uye kuti ave musoro wemhuri.

3. Kuroorana chikomborero

Pakutanga ndakanzwa sokuti ndaifanira kuratidza kuti naysayers kuti kuroorwa muduku ndiye OK dzimwe nguva. Asi kana Ndakatarisa muMagwaro handina kuwana zvinhu sezvinoita, "Marriage akaenzana rufu! Kuitiza!” kana, "Isa muchato kubvisa kusvikira haugoni kuripfekenura machiri,” kana, "Asi kuroorwa kana uri ndachembera kunakidzwa noupenyu,” kana, "Kutamba munda kwekanguva vobva sarudza zvakanakisisa chete.”

Panzvimbo Ndakawana mirayiro akafanana, "Tizirai ruchiva kweuduku”, uye ini kuverenga ndima kufanana Zvirevo 18:22 kuti anodaro, "Uyo anowana mudzimai anowana chinhu chakanaka, uye anowana nyasha kubva kuna Jehovha.”

Saka kana vanhu vanoti, "Chii vanayo iwe kuzoroorwa muduku?” yangu Mhinduro itsva, "Uri kubvunza mubvunzo zvakaipa.” Ndinofunga pamidzi iwoyo ndiwo okuti muchato akakubira chinhu kubva kwandiri, sokunge pauduku hwangu huri zvaparadzwa murudo vakaita sezvibayiro kana zvaigona kushandiswa musingadanani mafaro uye flakiness.

Kuroorana chakanaka chinobva kuna Mwari! Inzira yenyasha. Ndakawana mukadzi, uye kuti chinhu chakanaka. Handibvumirani pamwe pfungwa runoti, bvisa zvikomborero zvaMwari yakapfuma chero uchigona. Panzvimbo Ndaiti kunakidzwa zvipo zvaMwari zvakanaka uye mutariri navo kubwinya kwake.

Izvi hazvirevi kuti munhu wose anofanira kuroora kana ndakazviita. Zvingadai vaenda zvakaipa kana ndingadai vakaedza kuroorwa ndisati ndagadzirira. Vamwe vedu vachifanira kukura zvakawanda, uye nevamwe vedu tinofanira kunyengeterera agutsikane uye kuvimba naJehovha uye nguva yake. Chinangwa changu hazvirevi kuti vaduku iwe kuzoroorwa, zvikuru mutsvene muri. I just want to dispel the myth that we should delay adulthood and only consider marriage once we’re thirty or older.

Hapana chekudemba

usiku Last on Twitter munhu akandibvunza kana Ndinozvidemba kuroorwa saka muduku. mhinduro yangu? Ngazvisadaro.

Ndicho chimwe zvisarudzo zvakanakisisa I ndamboita. Ndiri kufara uye mutsvene kupfuura Ndaiva nemakore maviri nehafu kare, uye kuti chinhu chakanaka. Handidi kuti sokuti ndiri vamwe nakisa isingawanzowanikwi anomaly. Ndinoziva zvakawanda vabereki vakanga akaroorwa sezvinoita muduku kana muduku kupfuura ini. Ivowo vakaona muchato sechipo uye ndamboona zvibereko chipo ichocho. Me uye mudzimai wangu ave vaduku zvino, asi ndiri kunamatira nyasha kuda mudzimai wangu zvakanaka kusvikira pakuguma kweupenyu hwedu. Kusvikira zvino ndinoda kuteerera uchenjeri Zvirevo uye "Ufarire mukadzi hwangu.”

mugove

92 mashoko

 1. Jannon Fitzpatrickpindura

  I respectfully do not agree with Kevin Ferere. You cannot know what love is until you know who God is, because God is Love! The Bible doesn’t say anything about dating around or interacting with others to find that one. Saizvozvo, Isaac layed on on Rebecca and knew she was the one for him. He didn’t date around or talk to Leah to so if she was better so he would know whether or not Rachel was really what he wanted or not.

  Speaking from my own experience, I did date others and found what love was not. Not only from my own relationships, but from my parentsand sistersrelationships. The problem was, they were not relationships based on the Word or God’s Love and that is why they did not work out. I did find a Godly Man, so it can work out the way that you say, BUT I wholeheartedly believe that if I would have waited and guarded my heart from those other relationships that were not right for me, I would have been in a much better and less broken position, to recieve my husband from a Godly woman’s perspective rather than a broken woman’s perspective with baggage to work through.

  No disrespect intended, but I believe that is a largely wrong blanket statement that could really steer young hearts in the wrong direction. (Google information about Godly dating vs. Modern Dating. There’s some really good stuff in there.)

  • KevinFererepindura

   You also proved me right. The Bible can say whatever it wants, but you’re experiences are all you have to go off of. And whom you call God comes from a culmination of what you’re taught and your experiences. Pakupedzisira, what you believe is a choice, but what you know is imposed upon by reality.

   And yeah, the statement may be a bit general, but it should be taken with a grain of salt, as in anything.

   • Lokelani70pindura

    I also respectfully do not agree with Kevin Ferere.
    The only thing that has been proven is that you have made a conscience decision not to live your life for God through his word, the bible. Whereas, we have made the decision to live our lives in a Godly marriage, through God’s word. The fact of the matter is, one will not have the complete understanding of this blog if God is not put first in one’s life.
    Praying for ALL marriages! Mwari komborera!

     • AC

      I’d just like to say, you can’t find God. The bible said we’re dead. Dead people can do nothing. God finds us.

    • Lokelani70pindura

     Oh… I’m so sorry Kevin, you must be confused. The God I serve is not a God of self-seekers. Worrying is not the will of God, but loving eachother as much as He loves us is! Like I wrote previously, putting God first is what is needed to COMPLETELY understand this blog, as your reply proves my point. May EVERYTHING we say and do be pleasing to God. God Bless and have yourself an amazing evening.

    • Fru-Mukete Arnoldpindura

     Hahaha, keep seeking, you will find Him- remember creation reveals Him also. Infact, I ll give you a trick, just pick the Bible and go throw it like a story book noting all the claims it makes and even memorizing them Then, check out other books and compare the claims. But definitely you will need someone to explain you somethings, don’t hold back since you are a seeker of truth.

    • KevinFererepindura

     If you believe in God as much as you say you do, why do you feel the need to prove Him so much? I don’t have to God, because He’s in me. I am Him and He is me. But I’m sorry, you can’t comprehend that can you?

    • KevinFererepindura

     My bad, typo: *I don’t have to prove God.*

     But the comment means what it says. Whatever is within you, that is what you are. Don’t be afraid to accept that truth just because you’re taught that it’s wrong.

 2. Addis Hunterpindura

  100 % with you! I too met my husband at 20 and a year later we were married. I have had to have the same conversations with random strangers, family and friends and I want to encourage you to stay faithful to the Lord and your lovely wife in every way that is discribed in the word. My husband and I are now 30 years old and when I tell people I’ve beenHAPPILYmarried for almost 10 years they GASP!!! “kwazvo”?? Making the same vague comments ofwasting our youthetc etc. But GOD has been so merciful and good to us that I cant express in words how blessed I am to have met my husband when I did. We love reminising on our college years together, and dreaming about all the great things that life has for us ahead! Tine 2 beautiful girls and a baby boy on the way (that we humbly prayed for this year and God granted) , (atually I’m due today ;-))..and we couldnt be more SURE that It was a devine union from God to bring us together.

  Naturally, we are NOT perfect (although my friends seem to think so because we dont face the common worldly problems of unfaithfulness, disrespect and constant arguing), but we do have disagreements, mood swings, financial dificulties etc, the difference is that we Rely on God to lead our steps, we respect one another and try our best to never lose FAITH, communication, and seek guidance from the holy spirit as a couple and individually..My husband is the most unique individual I have ever met and we both understand that the key to happiness in a marriage is NOT in doing or buyingthingsto make eachother happy but Knowing who we are in Christ, following His commandments about marriage and Loving one another unconditionally, regardless of our flaws or how we mayfeelat that moment , knowing that HAPPINESS will always be a temporary emotion that goes away, but true JOY only comes from the Lord.

  I wish you and your wife many years of Blessed JOY!!!
  I Love your music too by the way ;)..

 3. Joshpindura

  rwendo,

  You are a great example to young Christians who want to glorify God in the way they treat women! Ndatenda! I just got engaged, ndiri 22, and look forward to serving the Lord in marriage for years to come!

 4. Johnny_renteriapindura

  Believe it or not but i got married at the age of 18. I was in no way ready to be a husband in the financial sense and I was already a father. But I had just gave my life up to Christ and I knew that the women I was with would be the one grow with me. People ask me the same things as well. I find it sad though that marriage is seen as a bad thing. Today, I was thinking about that and I came to the conclusion that people have become so selfish that the thought of taking responsibility of another person almost impossible. Marriage is not about when and why you got married but about who is centered around that marriage. And it should be christ

 5. deborahpindura

  i think u r right trip..i have a frnd who got married @ 19 (they hv been married 4 6 yrs nw)n lkng @ her now we realize apart from accepting Christ in her life dat is d best decision she has ever made….though i must admit i am not ready 2 get married..it scares me cos i don’t want 2 be hooked 2 d wrong person 4 d rest of my life but i know Jesus will never let me make d wrong choicealso i sometimes wonder y get married when i get all i want from Jesus n he can never brk my hrt?….ur decision was right n i gv u thumbs up 4 dat!:)

 6. Lance Petersonpindura

  Zvikuru. My son also got married 2 1/2 years ago to a wonderful godly woman and they were both the ripe old age of 19. Your story reminded me of them.

 7. Brandon Clementspindura

  I love this Trip! I got married at 22 and I absolutely love my marriage. It’s funny because I just had a similar conversation with a gas station attendant about a month ago. She pulled the whole, “Why get married when you can have the milk for free?” question and my heart broke for her. Then I went on to tell her that my wife was not a cowthat she was awesome and I love her.

  Thanks chokuita!

 8. Louib2001pindura

  Rumbidzai Jehovha imi mukoma uye yakanaka mudzimai wako hwako. Ndinonamata kuti Ishe achadurura nyasha dzose kusvikira kumarudzi enyu upenyu, nekuti wakateerera shoko rake. ndiri 28 uye ndave ndakaroorwa ikozvino kweanenge makore maviri uye ini nemudzimai wangu vafare uye yakanaka 10 chitemamachira mwana akwegura. Ini ndagara kuzoroorwa muduku, asi ndinotenda Yakanga isiri nguva asi ini kusvikira Jehovha akauya yangu chinhu chakanaka chinenge 5 makore apfuura (kuva namazvo takaonana musi patakaroorana patsva 31 Dec 2006). Handina tinoziva kupi zvinofanira kuva pamwe chete ndamutora ive hanzvadzi munhuwo kubva kuchechi. Ndainge vonyanya yangu mune zvokunamata, asi makore matatu apfuura meso angu akasvinudzwa uye vamwe sezvo vachiti ndiyo nhoroondo.

  Zviri yaSatani zvakarongwa kuti vanhu varege kuva kuroorwa, kuti vararame chivi uye isu kare kuziva zvichaitika. Hatina akatarira mwero kurambana mumuviri nhasi? Sei pamusoro hama nehanzvadzi fornicating mukereke, nokuti chii vanhu pauri.

  Kana tikatarisa sei pamaguta edu akazara youth mhirizhonga nhasi, Tinoita tora kanguva kufunga nezvezvimwe zvinokonzera? Nhambo murume Exchange Godly tsika kuti dzeraundi ism zvose izvi vakawira vega. Kunyange vabereki vechiKristu vari nokusaziva kukurudzira dzeraundi ism nokuda kurambidza vana vavo varege kuroorwa muduku (pazera hanya pachena). Zvikonzero zviri I kudzokorora”unofanira kuwana dzidzo, zvichida kana wapedza vatenzi venyu uye vane vakadzikama basa, zvadaro chitanga kufunga nezvokuroorana”. Kuti kurira akachenjera handitika ? Saka chii chinoitika apo mwana wako wechiKristu anoenda yunivhesiti obva zvinopfakanyika pamwe mukomana / musikana shamwari ane kana Christian kana asiri?

  Ndapota regai vandibate zvakaipa(kuti zvimwe zvinhu Ndauya nepakati), nekuti pamusoro apa hairevi zvose. Dzidzo kunokosha chaizvo somunhu anowana zivo pamusoro dzazvinogara basa ravo saka vaikwanisa kushanda uye kuriritira mhuri dzavo ramangwana nezvimwewo, asi muchato wont kumisa mumwe kubva kubudirira chii nokusingaperi nharaunda muupenyu munhu anosarudza kutevera, sezvo Chokwadi muchato zvavo kunosimudzira kukura i.e ushumiri zvikuru, zvakanaka Heath, upfumi uye mazita anopfuurira. Yeuka vaviri vachava nyama imwe uye anogona vatize 10 000 Wow, zvinoreva kuti pane chibvumirano chii nokusingaperi vanokumbira Mwari vakatendeka vachaita pakuva, zvikuru…..

  In pedyo Ndinoda pfungwa kuti isu sevaKristu kutanga kudzidzisa vana vedu vachiri vaduku pamusoro kukosha mupenyu wokutanga Mwari uye chechipiri kukosha muchato( kune vaya wapihwa chipo) saka vakura vaida kufadza Mwari munzvimbo iyi. Kamwe zvakare wakaita munin'ina wangu zvakanaka uye vose vaigara shoko raMwari. Stay wakakomborerwa.

 9. Annapindura

  This really spoke to me. ndiri 21 in a relationship and I can’t tell you how many times I’ve been told that I’mtoo young to be thinking about settling down”, I should wait tolive life first”, finish school and establish a career before I enter courtship/marriage. You have an amazing and inspiring testimony. I wish you and your wife a lifetime of blessings and happiness together!

 10. anonymouspindura

  ndiri 20 and have never been in a relationship so I’m not going to be married by 21 but I definitely respect your logic. I always have the mindsetto each his own”. I think you and your wife will definitely go the distance and I’m so proud of the steps that you took prior to marriage. It looks like both of you took the committment very seriously, which I applaud.

 11. Tony Doyleypindura

  Very blessed to read your blog about marriage at an early age. My wife got married at 18 and we have been happily married for 10 years now. Sure we’ve had some ups and downs, but I believe God has guided us steadily all these years and now we are stronger than ever. Thank you for your amazing testimony.

 12. KLE Photographypindura

  Congrats on your young marriage! My husband and I went through the same thing when we got married 8 years ago at 20 zera! So we know exactly what you’re going through! People thought we got married because I was pregnant (I wasn’t) or because he was an illegal alien (he’s an American citizen). We didn’t have much of our friends in our corner as they were doing the single thing. But now at 28 they are coming around and trying tocatch up.I’m glad God blessed me with my husband regardless of my age. God bless both of you!

  BTW We live in the DMV area! (MD) maybe we all can meet up or go to church together! We still don’t have married friends lol.

 13. KevinFererepindura

  I don’t think anything is being stolen from you, it’s what you’re giving up. It’s cool to have structure in the Bible, but it’s up to you to dictate your life, not a book; despite the guidance that it provides.

  It’s commendable being committed and young, but part of thatyouthful lustis the learning and growing you get from meeting and socially engaging different women. Learning what you like and don’t like to do, see, and feel; instead of your scope being so limited to just one person.

  You can’t really say you know who you are and what you’re about, or even what you really want, if you haven’t interacted but so much with other women for them to show that to you. You don’t know what Love is if you don’t know what it’s not.

  • muenzipindura

   You do not need to know what Love is not if you know what Love is. How would you know if someone gives you a fake $100 bill unless you know what the real $100 bill look like. There is only one real $100 bill, just study that and you can tell when someone gives you a fake. The same with love. There are many counterfeits out there, but if you know what the real is, then you will be able to spot the fake. Since God is love, anything ungodly cannot be love.

   • KevinFererepindura

    Hence you must date around and meet and have sex with other people. My point exactly. What is ungodly is subjective. You may try to be legalistic about it because it is in our nature to do so, zvisinei, we must let go of these ideals being that there is too much grey area amid the context.

    • Angeldoll1pindura

     I disagree with your statement having sex with other people- STD’s, AIDS and unwanted pregnancies, are the consequences of such relationships. If one pursues such relationships, they would not learn about proper commitment and the deeper and spiritual aspects of love rather than lust. Also I disagree with your views about dating around before you want to commit becausedating aroundis not a prerequisite to know a spouse from a nonspouse. Godly courting/dating was made for humans as depicted in the Bible whereas having mutiple partners, having random sex are the traits of animals.

     • AJ

      Angeldoll1it’s pretty naive of you to think that all non-marital sex necessarily leads toSTD’s, AIDS and unwanted pregnancies”… but of course, you wouldn’t know that if you haven’t taken to time to get your head out of your dusty old book and gain some life experience.

    • KevinFererepindura

     You look at it negatively. If you’re mature and wise enough you’ll go about it the right way. The more you avoid something, the closer you come to it. Focus on the positives and that’s what you’ll get. But of course your religion doesn’t teach you that.

   • KevinFererepindura

    Please sir, if you’re going to regurgitate scripture, the least you can do is apply your own thought to it. It’s a reference, not a speech guide.

    • ellepindura

     Your take on scripture is wrong and the way you think you’re projecting yourself as a Christian who doesn’t follow the Bible butreferencesit but chooses to live by your own code and picks and chooses what, if anything to follow that’s of God is concerning….

     Most of what you’re claiming to stand on is false doctrine.

 14. Gabe Tavianopindura

  Nice to see you blogging here Trip! Thanks for praying for me this week, God sure has been good.

  The crazy thing about you getting married so young is that your ears and eyes have been opened to God more in your few years than some that have closed Him off for much longer. You know that God is a part of your marriage just as much as the two of you are, and that’s huge. Thanks chokuita!

 15. Madeleine Farrellpindura

  This is an excellent thought process. I got married at 17 and my husband was 19. At the time we were not Christian, and also, we did not ‘have to’ roora. Still for some reason we did. We have been married almost 28 1/2 years now, are parents of 5 and grandparents of 2. I LOVE my life. Not to say there were times in our marriage that one of us just wanted to walk away and never come back, not to say anger and resentment were not part of our daily lives for a season, or that thinking ew made the biggest mistake of our lives was not a thought process. But we committed. And when divorce is not an option, GOD brings the healing in time.

  My daughter got married at 20 and there was not one encouragement she ever got from people. She didn’t understand why people feel it is a last resort instead of a timely blessing. Even among the Christian community.

  Our son on the other hand got married at Christmas time, at the age of 27. Just hadn’t found the right girl. One thing.. the right boy/girl is going to e the right boy/girl even through the tough times. Just cling to The Cross.

 16. CLpindura

  Ini ndisingagoni kubvumirana zvakawanda. So many people seem to think that marriage is awful and there is especially no reason torushinto it, but it is something that God wants to use to bless and sanctify us. Thank you for the post!

  >>But when I looked in the Scriptures I didn’t find stuff like, "Marriage akaenzana rufu! Kuitiza!"kana, "Isa muchato kubvisa kusvikira haugoni kuripfekenura machiri,"kana, "Asi kuroorwa kana uri ndachembera kunakidzwa noupenyu,"kana, “Play the field for a while and then pick the best one.”

  • Anapindura

   Thank you so much for the visit to my blogI think I figured out the feed adedrss for you (I posted it in my comments). You have a darling family, by the way! Congrats on your anniversary!

 17. Jcsmsoulpindura

  god bless u brother! i know exactly what u mean although i found the lord later in life and i wish i was married to a godly man thats loyal to his wife! these dayz its very hard to find that! and another reason i hope and pray i get married and find the one is because u dont feel guilt when making love when ur married! god bless u!

 18. Jazminpindura

  Thank you so much not every one will see marriage as a blessing. Only those that trust and believe in our Lord Jesus Christ will. I to got married at a very young age and at 28 years old me and my husband have 3 beautiful children and our lives are devoted to adore and worship our father in heaven. Marriage isn’t easy though, it has it’s ups and downs but through the grace and mercy of God and surrendering to his will one is able to grow. Thank you very much for your amazing story it is a true blessing. My the Lord continue to let you and your wife grow I ask for his wisdom and most of all many blessings in your favor.

 19. Tachy Musicapindura

  I got married so “diki” as well, and this is a blessing, we always together (including our daughter of course), we share everything, and help each other, some ppl think that if you get married so young it will be for a short time, but thanks God we almost 8 years married and the most important trying to servinGod at all times…zvikomborero

 20. Agopylove09pindura

  that is so awesome!! im 25 and ive been thinking about what all comes along with being a good wife and truly being submissive and having god as your center and always seeking his counsel for it all and just truly letting christ take the lead and building that relationship on the solid ground of christ jesus..falling in love with our savior first is truly a must!! having that intimate relationship with HIM alllows you to grow and know what love really is and GOD provides that love that u give to your spouse.. so greatful for a savior Who always provides..<3

 21. Joe Stevenspindura

  Am an oldee who agrees fully with Triplee. Though of course it is different strokes (mazera) for different folks. And everyone must marry at their God-designed time. ndiri 50 yrs old, got married to my sweetheart when I was 23 uye iye akanga 20! ikozvino 27 years and 1 month later, there is continuous (kugona) fireworks between us, still madly in love, best friends and walking together in God’s purpose. Wouldn’t trade the age I married for 6 months later! But even my kids must know their circumstacces are not necessarily identical to ours, nor are God’s timings and plans for them exactly the same.

 22. Femi Olowopindura

  Am an oldee who agrees fully with Triplee. Though of course it is different strokes (mazera) for different folks. And everyone was marry at their God-designed time. ndiri 50 yrs old, got married to my sweetheart when I was 23 uye iye akanga 20! ikozvino 27 years and 1 month later, there is continuous (kugona) fireworks between us, still madly in love, best friends and walking together in God’s purpose. Wouldn’t trade the age I married for 6 months later!

 23. Reverandjeffpindura

  I know this one all too wellJust celebrated our 13th year of marriage, and i’m 35.. I had the same folks question me the same way, but we both just knew God had ordained it and designed it. We intersected each other’s lives at PIVOTAL moments where we ended up being each others anchor, with a common anchor of Christ. The best part is when we get the chance to talk to younger people who are struggling with relationships/marriage and we get to tell our exceptional testimony !!! Sezvo Chokwadi, had some of these discussions with JPaul some years ago.. Small world !!! God has given those who seek it the RIGHT VALUE system, and we VALUE our rib instead of runnin after chickenbones. :)

 24. Bobshumakerpindura

  My Dad & Mom were high school sweethearts and they got married after graduation (both were 18 zera). They are still happily married to this day and have never express any regrets about their lives together. Becoming an adult might begin with marriageand your attitude concerning your decision mirrors my parents. Godly marriages are few and far between in this century….God will bless you and keep you happy for at least 50 kana 60 makore!

 25. Jeffreycotton7pindura

  I thank you and your wife so much for sharing your stories. ndiri 21 and feel like i’m going through almost the same situation. I’m just not married yet. I have that mindset of why wait if you and your partner are in love, both are spiritual, zvakanaka, and perfect through each others eyes. My girl and I have no doubt that we are going to be married one day. But even though we both want to be married, she’s more of a take her time; we have all the time in the world type person. I’m more of an ASAP we are not promised tomorrow type person. So why wait? She is a very smart girl. She reminds me of your wife and her story a little. Thinking that things might get in the way of school and career goals. But that’s more towards the talk of kids after marriage. I always tell her that I don’t want to have our first child close to 30 zera. I don’t want my body to start getting weaker because of age, which would make it harder and more tiring to play around with my kids. I want 7 at the most and 3 at the least. So its good to get started at a decent age. But I will continue to try to leave it in God’s hands and not worry about it too much.

 26. aneetarhpindura

  thank u so much Trip n Jess, n everyone hu dt has shared an encouragement in one way or d oda. now i’m no longer scared of gettn married early especially considern d fact dt we both love God. God bls u

 27. Dashpindura

  Jannon Fitzpatrick, I agree that God is love. The only way to experience true love is to experience the one who created love. Between to people we can create nothing to that caliber unless we are letting God guide our love lives as well. “Hakuna une rudo rukuru kune urwu, that he lay down his life for his friendsJhn 15:13. Love is not finding a self satisfaction (KevinFerere), or finding someone who can satisfy and stimulate electrical impulses in your brain. Ironically, your picture of theCreation of Adamon your page comes from the Renaissance period which was when the ideology of love and dating turned into something for the individual gratification no matter what the cost to someone else. That painting in itself is heretical stating that Adam is reaching out to God and took part in his creation. The Irony is this, Michelangelo at the end of his life saw what he had done and repented, trying to mix Christianity and Humanism (Man being the measure of all things). This ideology of love is where is I think you are coming from ? which is the same thing they practiced in Greek, Renaissance, and today’s culture. There really isnothing new under the sun”-Solomon, also from the Bible.

 28. Paul Jonespindura

  hey trip been married since i was 22 uye 28 ikozvino. just had our 6th anv. god has bless us with 4 young ones. i pray that he keep blessing you and your family.

 29. CLLpindura

  What a lovely testimony to the goodness of God and what He can do in lives that are totally surrendered to Him. My husband and I were married relatively young (pa 24) and like you and your wife, God saw fit to bring us together for His glory. Our son married young, at age 20 earlier this yeargasp :-) and he definitely found a good thing in his godly wife. We wanted nothing more for him and it’s a blessing.

 30. Karendapindura

  Chokwadi nyaya huru! My husband and I got married young as well, ndanga 22 and my husband was 25. We just celebrated 15 years of marriage. Jesu, has brought us closer together as a couple over the years, teaching us todie to ourselvesin order to better love and serve each other. Selfishness is the number one destroyer of most marriages.

  Thank you for your willingness to be up front and honest about the topic of marriage as it relates to Scripture!

 31. Michaelpindura

  My wife and I married at 21 as well, and that was 11 years and 6 children ago (bio/adopted/foster). I didn’t know I wastoo youngto marry, I just knew she was the one I didn’t want to live without! God has been good.

 32. AJpindura

  Reading between the lines: we loved Jesus and we were horny.

  I see this happen all the time among Christians and think arguments such as these that dance around the real motivation are hilarious. It’d be sinful to just have sex, so it’s far wiser to rush into a lifelong commitment.

 33. NACLARApindura

  The God that begun that Marriage shall surely see you through it all. You are an encouragement to young christian youths and couples Trip. Mwari vakukomborere!!

 34. JOBpindura

  Ndakaroorana pazera 21 and in the same year as you Trip Lee, in 2009. I met her in church when I was 16 years old and we have been together for almost 8 years now. We served God together with AYCM ministries, reaching out to villages and sharing the word of God in the Philippines. We told each other everydayI love you because I see how much you love God”. I do not ever regret asking her for her hand in marriage. The past 4 years of marriage has been a blessing.

 35. Isaacpindura

  God’s word is indeed supreme. Proverbs 18:22 clearly spells this out.
  Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the Lord´´.
  My take for whoever wants to get married is to first and foremost ask for God’s direction in choosing the right partner. We as humans shouldnt make our own choices and forcifully ask God to bless it. panzvimbo, we should surrender in total obedience, reach out for God’s grace and ask for guidance to follow his direction for our lives.

 36. SteveMcMillonpindura

  I respect this so much!! Its so encouraging because I have had a desire to be married ever since I was 6 yrs old and alot of people put me down for it. In many ways it created insecurities in me. Thank you again for this!

 37. Terripindura

  A little over 35 years ago I married my high school sweetheart. We were both 18, almost 19. We had many naysayers and my dad even hoped I would get divorced and find a doctor. When God arranges a marriage it doesn’t matter what the age of the bride and groom. Many blessings!

 38. Missypindura

  I was married young as well (20 to be exact). Now at 32, I feel as though you can be married at any given age and at any given time to whoeverand God will use a person that loves Him in any circumstance to draw Himself closer to that personall you have to be is willing to be holy as He is holy. That’s why I don’t believe there isthe one”… Any persons who choose to get married, becomethe one’sfor eachother :)

 39. Johnnypindura

  Ndotenda kwazvo. My wife and I have a similar story. A friend posted this today and it was what I needed. Praise our Lord Jesus!

 40. Lisepindura

  Ndinokutendai nokuti nyaya ino! ndiri 36 years old and I have been married for 19yrsyep, ndanga 17 when I married my 18yr old husband! We have six kids, love The Lord and are very happy :) we are asked similar questions all the time and while it may not be a popular choice or the right choice for many, I am so happy and confidant everyday that we made the right choice for us.

 41. Steffanpindura

  Izvi zvinoshamisa. I know plenty of people who think this is the biggest mistake of your life. ndiri 22 and have really been considering this with someone I have known and loved since my sophomore year of high school. I am sure things aren’t sunshine and rainbows for you, nor do I expect it to be for me. I commend you for putting aside all of the negativity and looking at the larger picture and what you felt God lead you to. If no one else is ever happy for you, I truly am.

 42. Kim Hunterpindura

  I met my husband at 14 we got married when I was 21 uye akanga 23 we have been together for 22 years and married for 15 of those 22 there’s nothing wrong with getting married young its just how a person looks at life….because really your lifr is what you make it….and yes me and my husband are saved and believe in god and we are living our life for him with god all things are possible especially a long healthly loving marriage nothing easy but with god you can make it…….BE BLESSED!!

 43. Taurai: Why did I get married so young? - Kingdom Cakers Kingdom Cakers

 44. Cherissepindura

  What a blessing to know the Lord and to understand his word. I wish there were more people like you. Don’t let the Devil discourage you. We know he is everywhere.

 45. GrantYoungpindura

  My wife and I got married when we were 22 and I had the same experience. Friends that were saved and unsaved wanted to let me know I had more life to live. My barber reminded me of all the clubbing and partying I could do. My “closefriends explained that there were other fish in the sea to explore. tsime, we actually got married around the same time 3 other couples our age did! We’re a minority but definitely not alone and it’s encouraging to remember that.

  By God’s grace we just celebrated 3 years and it’s been awesome! Thank you for sharing Trip!

 46. makapindura

  My take would be that if you are going to get married so young, you better know the consequences of doing so. It is very difficult even in the very best of circumstances. If you aren’t ready to work the hardest you’ve ever worked and totally sacrifice and deal with lots of disappointments and heartache, don’t sign up for it. zvisinei, if you can endure (and some people do) if can be rewarding at times.

 47. Kevinpindura

  I love this biblically based perspective. It’s rare among American Christian, where the cultural and social structures are so anti-marriage, to see a young person, even an older person, have such a spiritually mature view on the value of God’s institution. Based on many of the comments I’ve read, this perspective sounds so foreign to people, even in the Church because we’ve allowed ourselves to lean towards the social norms of the day rather than the biblical truth of what God holds to be valued and treasured. Praying for you Trip, keep sharing the Gospel and the truth of God’s word made practical and real in the believer’s life.

 48. PastorRobpindura

  I want to let you know Trip- Lee I got married 2 months after I turned 21. Is God all in it? Was He all in it despite people opinion and their reasoning on why I shouldn’t get married that I needed to wait. Man of God I have been married for 16 years now with 2 Beautiful girls and I am thoroughly greatful to God for a Godly wise, honorable precious jewel. The beauty about your testimony is it was meant for you to tell it!!!

 49. Taurai: Single v. Married… | The Meaning of Life

 50. Mavispindura

  I have advice for all young people. If you are 18 or over, start looking for a spouse! Sex outside if marriage will bring you nothing but heartache, leaness of soul and bad health, mental and physical. Being married is a joy and economic booster! You can get so much more done and enjoy lufe so much more if you are not alone. Your parents probably got divorced because they did not follow their hearts in their youth! I don’t have the space to explain it all, but you are built to be mated. Start making yor list of must have traits right away and marry young while you have your whole heart to give. ndiri 53 and very grayeful to be happily married. I was married at 31 -heartbroken many times and lots if wasted youth-way way too late. Hope done if you will be wise in your youth and enjoy it by being present in it!

 51. GOSPELMAGDOTCOMpindura

  Dear Trip Lee,
  We appreciate reading your articles.
  Could you give us the authorization to translate your articles into french and to publish them on our website: gospelmag.com?
  Thank you very much in advance for your answer.
  Best in Christ,
  Marcel

 52. tsitsipindura

  My friend bought me this book when we were teens about being a young, dignified Christian woman. Of course it encouraged waiting until after marriage and everything and had verses throughout. It mentioned and she brought it up herself that God doesn’t want for us to date. I made a vow to myself that I would have boundaries with guys (I think I almost am completely done with outgrowing my shyness). I would save certain things for marriage but on and off the past 2 years I’ve gotten depressed. I’ve felt lonely. I wondered what’s wrong with me and if I’m good enough. I’m not. I don’t know every bible verse. I need to study a lot more. I’ve been trying and I don’t want to get to know just any guy because I can become heartbroken and he can lead me down a path God doesn’t want me down but I get lonely. It’s always beautiful to see other young people in love. It’s even BETTER if they’re married and I know it’s not good to be jealous but everyone says “o, it’ll come during YOUR time”. I think about it regularly lately. I met this really nice guy. We have very similar personalities but he said he doesn’t go to church. He said he believes in God and I know I’m not perfect myself but I can’t help but wonder because I don’t think he’s actively seeking God if I’m going to regret something. Women aren’t supposed to try and change men I heard. It leads to disappointment supposedly. tsime, I’m tired of waiting. I guess I’ll learn the hard way. I’m not having sex though. ndiri 23 and still stand strong on that but I’m confused why I don’t deserve a husband now. Everybody else gets what they want. It’s so annoying that I can’t stop thinking about guys. I get so depressed sometimes. If I marry this guy and he hasn’t changed will we be unequally yoked? Some people have everything. And I’m not saying money. I just want someone who appreciates me. It’s too much to explain.

  • Nataliepindura

   tsitsi:
   You are still only 23! :) Don’t worry about not finding the “rudyi” one, there is not just one person out there that is a good option. And just to clarify: YOU ARE WORTH IT. There is a reason that you are you and on this earth at this time. You are precious to Jesus, just read and claim His promises when you start to think that you are not worth it. My favorite is: “I will never leave you or forsake you.
   Someone I knew recently got divorced, and a huge issue in their marriage was that she was a believer and he was not. A decision you will have to make will beis God worth it?” Keep seeking the Lord with all your heart, and HE will direct you. He will guide you. He will provide the encouragement you need when you feel overwhelmed and depressed. Something I have found very helpful is reading Scripture out loud before I go to bed, and especially when I feel down and under attack from the enemy. You never know what God has just around the corner.. if only you wait. I know it sounds so hard and honestly, annoying, but if you will keep seeking the Lord, He will satisfy you in this season. There is a reason you are in the season! You never know how God will use it as a testimony to help other young girls who are struggling with the same thing! :) I hope this helped in some way! zvikomborero!

 53. Michealapindura

  I got married at 21 and it was beautiful
  You can’t help who you fall in love with or when you fall in love with them,
  I never thought I would be the type to marry young and miss out on thefun thingsin life .. but i don’t think i did, I just shared myfun thingswith someone I love and couldn’t imagine living without.

 54. Gissellepindura

  Hi I’m Gisselle I’m from Honduras. ndiri 18 years old and my boyfriend is 19. We met 15 months ago in his church in New York! I live in Honduras.. Therefore it has been a long distance relationship. I’m in my second year of college and so as he. We’ve talked about getting married. And some of our relatives and elders from his church supports us and tell us is the best thing to do. I’m still insecure about it.. My mom isn’t too open about me getting married so young and so as my sisters. We have been praying since we first thought about marriage as a possibility. If you could write me to my email i would be grateful!

 55. Jenniferpindura

  We were married 21 makore apfuura. ndanga 19 and my husband was 21. We have drawn closer to each other and to God. Three kids later we are looking forward to the next 20.

 56. Charlespindura

  I just wanted to say thank you for the straight forward way that you preach Gods word. I just watched the ‘Fallinmusic video after a day of trails and temptations and feel as though God spoke right into what I’m going through. The amazing Gift of Grace that we share cannot be measured or taken for granted. Thank you so much for re-opening my eyes to something so foundational in my walk with God. I also pray that God will bless you in your ministry.

 57. Chiderapindura

  Once God shows you someone and the person has the same passion for God as you and ready to walk with you all the way. it doesn’t matter what age, once the time comes you marry. The thing is just acknowledge him in all of thy ways, he’ll make your paths straight (Proverbs 3:6). Just have the passion and love for God, at the right time he’ll provide you with your helpmate who’ll stand with you through it all. Don’t wanna part, then don’t part with God. In ALL of thy ways acknowledge him, he’ell make your path straight.

 58. Stacypindura

  My husband is 3/4 black and a quarter white.(Ndiri chena). My husband I got married young also I 18 going to 19 and my husband was 20. People told us not to, we were making a mistake and will send in divorce. We didn’t listen we got married and now we have been 16 makore. God is in control.

 59. jaysmithpindura

  Kevin–you seem like you have a few things down. And you are working your way up. Keep going, kid! Pakupedzisira, to know yourself half as well is most of the vattle, despite any shortcomings. zvikomborero!

 60. TheRealHonestTruthpindura

  Well for the people out there that have been BLESSED with very Excellent luck with NO health problems at all and being married with a family with a lot of money certainly have so much to be very thankful for since they really should have NO reason to complain when many of us are NOT that lucky at all even though many of you did get married too young which there are a lot of you that are still together today.

 61. RachelSanchezpindura

  My husband and I got married earlier this year. He is 22, and I am 21. I get asked all the time why I wouldthrow my youth awayor why I would even think about getting married in college. I surprisingly get the most hurtful comments from older women who seem to look down on me. It’s heartbreaking that others can’t recognize that I am actually really enjoying my youth with my most favorite person in the world. It’s sad when people (even older generations) think that it’s perfectly fine for people in their 20s to sleep around, but when they get married it’s shocking and horrible. We just hope our marriage can inspire others to take the leap when they feel ready, regardless of what society tells them.