Аз го взимам, Тогава, Това Неверието В Исус

аз го взимам, тогава, че неверието в Исус (НЕ вярват в Исус) е отвръщане от Исус, за да търсят удовлетворение в други неща. И вярата в Исус идва при Исус за удовлетворяване на нашите нужди и нашите копнежи.

Вярата не е основно споразумение с факти в главата; тя е най-вече на апетита в сърцето, която се закрепва на Исус за удовлетвореност. [Исус казва,,] "Този, който идва при мен няма да огладнее и който вярва в Мене, няма да ожаднее!"

Джон Пайпър