Kuhaa ko kini, Unya, Nga Pagkawalay Pagtuo Sa si Jesus

Ko kini, unya, nga pagkawalay pagtuo diha kang Jesus (DILI sa pagtoo kang Jesus) mao ang usa ka pagbiya gikan sa si Jesus aron sa pagpangita sa katagbawan sa ubang mga butang. Ug PAGTOO Jesus moanhi sa Jesus alang sa katagbawan sa atong mga panginahanglan ug sa atong mga pangandoy.

Pagtuo dili nag-una sa usa ka kasabutan uban sa mga kamatuoran diha sa ulo; kini mao ang nag-una ang usa ka ulipon sa kailibgon sa mga kasingkasing nga nagpatapot sa Jesus alang sa katagbawan. [nag-ingon nga si Jesus,] 'Siya nga moari kanako dili gutomon, ug siya nga mosalig kanako dili gayud uhawon!'

Juan Piper