Aku Take It, banjur, Pracaya sing Yesus

Aku njupuk, banjur, sing pracaya ing Gusti Yesus (Ora pretyaya marang Gusti Yésus) punika ngowahi adoh saka Gusti Yesus supaya ngupaya kepuasan barang. Lan yakin ana ing Gusti Yesus rawuh Gusti Yesus kanggo kepuasan kabutuhan kita lan duwek kita.

Yakin ora utamané persetujuan karo bukti ing sirah; iku utamané napsu ing jantung kang fastens ing Gusti Yesus kanggo kepuasan. [Gusti Yesus ngandika,] Kang rawuh kanggo nggonku ora bakal ngelih sarta sing sapa pracaya marang Aku ora bakal ngelak!'

John Piper