Waxaan ku Qaadataa, Markaasuu, Gaalnimada Taasi In Ciise

Baan ku qaadan, ka dibna, rumaysadla'aantooda in Ciise (MA Ciise rumaysatay) waxaa ka jeedsan Ciise si uu u doondoono qanacsan in waxyaabo kale. Iyo rumaysadka xagga Ciise baa imanaysa in Ciise ku qanacsan baahida guriga iyo waxay ku.

CAQIIDADA ma aha inta heshiis la xaqiiqooyinka in madaxa; waxaa inta badan waa rabitaanka cuntada ah ee wadnaha oo masaamiir ku saabsan Ciise qanacsanaanta. [Ciise wuxuu ku yidhi,] 'Kii ii yimaadaa ma gaajoon doonaan, oo kii i rumaystaa weligii ma harraadi doono!'

John Piper